Ubytovací řád

Vážení hosté, s níže uvedeným řádem automaticky souhlasíte při ubytování v našem domku.      Je také k nahlédnutí na pokojích.

 • Rezervace pobytu přijímame emailem info@uzbrodku.cz, telefonicky na tel. 737 909 489, 511 110 494, 604 356 176

Prosím, uvádějte:

– jméno a příjmení

– ulici, město, PSČ, telefon

– datum příjezdu (a přibližnou hodinu) a datum odjezdu

– počet osob dospělých a počet dětí s případným požadavkem na dětskou postýlku

Záloha na pobyt je požadována v případě delších pobytů. Výše zálohy odpovídá 25% celkové ceny pobytu.
Způsob zaplacení zálohy: převodem na účet 226 864 151/0300 (variabilní symbol – datum nástupu ubytování).

Pokud zálohu neobdržíme do 7 dnů od potvrzení objednávky, ponecháváme termín volný!!!
 

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (e-mailem nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení emailu nebo písemného dokladu o zrušení objednávky ubytovateli.

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

 

 • Požadujeme vratnou kauci 2000,- Kč. Kauce je splatná při nástupu na ubytování, vrací se po ukončení pobytu a kontrole prostor. 
 • Při nástupu na ubytování se host prokáže dokladem totožnosti.

 

 • Ve všech prostorách domu je striktně zakázáno kouřit či zapalovat oheň
 • Pobyt domácích zvířat není povolen.
 • Při nástupu na ubytování se host prokáže dokladem totožnosti
 • Prostory přebíráte bez závad (závady, nedostatky, požadavky hlaste, budeme se je snažit odstranit)
 • Lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, fény). Také si můžete dobít notebooky a mobilní telefony či tablety.
 • Zákaz zásahu do el. instalace, včetně manipulace s vytápěním na pokojích
 • Provozovatel neodpovídá za peníze a cenné věci a věci vnesené hostem do domku a odložených věcí
 • Neručíme za zaparkované auto a nebo věci ve vozidle
 • Při odchodu z apartmánu prosím zavřete okna, zastavte vodovodní uzávěry, vypněte el. spotřebiče a uzamkněte vstupní dveře.
 • Ve všech prostorách platí zákaz přechovávání zbraní, střeliva, nebezpečných látek. Je zakázáno požívání omamných a psychotropních látek, jedů a léků, vyjma těch, které doporučil lékař
 • Do apartmánu můžete přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze s naším souhlasem
 • Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách domku, dvorku a u bazénu
 • Za škody způsobné hostem na majetku domku odpovídá host podle platných předpisů
 • Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny u vchodu do domku
 • Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny zpravidla při příchodu